HTML5手机微信抢红包福利袋游戏代码是一款手机移动端红包雨效果源码。


js代码


<script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/rain.js" ></script> 
<script>
$(function(){
	var countdown=$(".countdown_num").html();
	var interval1=setInterval(function(){ 
		if (countdown == 0){
			clearInterval(interval1);
			$(".rain-wrap").show(); 
			$(".countdown").hide();
			var a =0;
			function clickFun(){
				var src=$(this).attr("src");
				src=src.substring(src.length-5,src.length-4);
				if(src>=3 && src<6){$(this).attr("src","images/fd7.png");}
				else if(src<3 && src<6){$(this).attr("src","images/fd6.png");}				
				$(this).fadeOut(500);
				a++;
				if(a == 5){
					$(".pop,#fd_pop6,#win_pop1").show();
					$(".rain-wrap,#fd_pop2").remove();
				}
			}
			$('.rain-wrap').redEnvelope({'clickFun':clickFun});
			var over_time=$(".date_time").html();
			var interval2=setInterval(function(){ 
				if (over_time == 0){
					clearInterval(interval2);
					$(".pop,#fd_pop2").show();
					$(".rain-wrap").remove();
				} 
				else 
				{
					over_time--;
					$(".date_time").html(over_time);
				}
			} ,1000);
		} 
		else 
		{ 	 
			countdown--; 
			$(".countdown_num").html(countdown);
		}
	} ,1000);
})
</script>卡卡源码网-版权声明 1、本站大部分下载资源收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有。
2、若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用!
3、本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除80992789#qq.com(#换@),我们将及时处理!
4、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和卡卡源码同意。

免费下载
分类其它源码
授权免费版
语言php + mysql
演示-
发布于2019-11-05 21:35:06
更新于2019-11-05 21:35:06

免费下载

提示:此非实物交易,购买后不退款,请考虑好再购买